Fundacja

- Pomagać jest warto

Wolontariat

Chcesz pomagać innym ?

Chcesz nawiązać nowe przyjaźnie ?

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Jeśli czujesz się na siłach, niezależnie od wieku i chcesz wspolnie z nami działać  pomagając innym, zapraszamy Cię serdecznie.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i odrobinie dobrej woli możemy ułatwić życie wielu osobom potrzebującym wsparcia.

 

Kto może zostać wolontariuszem

Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma chęci i czas, by zaangażować się w działalność na rzecz osób lub instytucji. Istnieje wiele możliwości takiego zaangażowania, które można podzielić na dwie grupy:

– wolontariat opiekuńczy: to bezpośrednie towarzyszenie chorym i starszym  (wspólne spędzanie czasu, który można wypełnić różnymi aktywnościami w zależności od chęci i możliwości podopiecznego – czytanie, spacer, rozmowa, gry, itp.), pomaganie im w codziennych czynnościach.  Do wolontariatu opiekuńczego mogą zaangażować się osoby pełnoletnie.

– wolontariat akcyjny: to wsparcie instytucji w organizacji różnego rodzaju akcji charytatywnych lub promocyjnych, przygotowaniu uroczystości czy okazjonalnych spotkań (na przykład z okazji świąt, Światowego Dnia Chorego) ale również pomoc w pracach administracyjnych czy porządkowych placówki. Zakres współpracy ustalany jest z koordynatorem wolontariatu i może być różny w poszczególnych placówkach. Do wolontariatu akcyjnego może zgłosić się każdy, niezależnie od wieku i profesji.

Osobą odpowiedzialną jest Koordynator. Opowie Ci o specyfice wolontariatu, zapyta o Twoje zainteresowania, doświadczenia, umiejętności. Poprosi też o wypełnienie kwestionariusza danych kontaktowych i odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Wolontariusze podpisują umowę wolontariacką, w której określa się m.in. czas trwania współpracy, rodzaj świadczonej pracy, a także minimalną ilość czasu, jaką dana osoba zobowiązuje się na nią poświęcać.

 

Wolontariat © 2018 Frontier Theme